SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

 •  
 •  
 •  
Home DIT PENGGUNAAN
Print PDF

Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Penatagunaan Kawasan Hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan pengunaan kawasan hutan.

Ruang Lingkup:

 1. Penetapan Fungsi Kawasan Hutan
 2. Penetapan Fungsi Kawasan Hutan adalah penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap dengan keputusan Menteri.

 3. Penggunaan Kawasan Hutan
 4. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

  Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

 

 

 1. SUB DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
 2. SUB DIREKTORAT PNBP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
 3. SUB DIREKTORAT INFORMASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN